آگهی استخدام منشی آقا در شرکت خدماتی و تجاری

استخدام منشی آقا در شرکت خدماتی و تجاری

1397-12-05

استخدام منشی آقا در شرکت خدماتی و تجاری با ساعت کار 7 الی 19

استخدام منشی آقا در شرکت خدماتی و تجاری با ساعت کار 7 الی 19

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی