آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

1397-12-05

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده پاسداران

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی