آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-12-05

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کاری ٩:٣٠ الی ١٩:٣٠ با حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کاری ٩:٣٠ الی ١٩:٣٠ با حقوق 1/500 م

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی