آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکتی مجاز

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکتی مجاز

1397-12-05

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکتی مجاز با حقوق 1/800 م به همراه بیمه

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکتی مجاز با حقوق 1/800 م به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی