آگهی استخدام تعدادی منشی آقا و خانم در شرکتی معتبر

استخدام تعدادی منشی آقا و خانم در شرکتی معتبر

1397-12-05

استخدام تعدادی منشی آقا و خانم در شرکتی معتبر با حقوق ثابت به همراه پاداش

استخدام تعدادی منشی آقا و خانم در شرکتی معتبر با حقوق ثابت به همراه پاداش

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی