آگهی استخدام منشی در یک دفتر اداری

استخدام منشی در یک دفتر اداری

1397-12-05

استخدام منشی در یک دفتر اداری با ظاهر مناسب و شیک و حقوق مکفی

استخدام منشی در یک دفتر اداری با ظاهر مناسب و شیک و حقوق مکفی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی