آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-07-28

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی ترجیحا مجرد با حقوق عالی امکان وجود سفرهای کاری

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی ترجیحا مجرد با حقوق عالی امکان وجود سفرهای کاری

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی