آگهی استخدام راننده جهت کار در آژانس طلایه

استخدام راننده جهت کار در آژانس طلایه

1397-12-05

استخدام تعدادی راننده منظم جهت کار در آژانس طلایه با زنگ خور خوب و محیطی آرام

استخدام تعدادی راننده منظم جهت کار در آژانس طلایه با زنگ خور خوب و محیطی آرام

کرج محمد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی