آگهی استخدام تعدادی مستخدم زن و مرد برای امور نظافت و پذیرایی

استخدام تعدادی مستخدم زن و مرد برای امور نظافت و پذیرایی

1397-12-05

استخدام تعدادی مستخدم زن و مرد برای امور نظافت و پذیرایی

استخدام تعدادی مستخدم زن و مرد برای امور نظافت و پذیرایی

اصفهان بزرگمهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی