آگهی استخدام کارگر حرفه ای کارواش با حقوق و مزایای ویژه

استخدام کارگر حرفه ای کارواش با حقوق و مزایای ویژه

1397-12-05

استخدام کارگر حرفه ای کارواش با حقوق و مزایای ویژه

استخدام کارگر حرفه ای کارواش با حقوق و مزایای ویژه

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی