آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-07-28

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه فرهنگی هنری نی نوا با حقوق عالی در یک محیط کاملا هنری

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه فرهنگی هنری نی نوا با حقوق عالی در یک محیط کاملا هنری

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی