آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-07-28

استخدام کارمند اداری خانم در یک هلدینگ با حقوق ثابت 800 الی 2 م ساعت کار 3:30 الی 8:30

استخدام کارمند اداری خانم در یک هلدینگ با حقوق ثابت 800 الی 2 م ساعت کار 3:30 الی 8:30

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی