آگهی استخدام خدمه باتجربه خانم برای امور منزل و دو بار در هفته

استخدام خدمه باتجربه خانم برای امور منزل و دو بار در هفته

1397-12-04

استخدام خدمه باتجربه خانم برای امور منزل و دو بار در هفته

استخدام خدمه باتجربه خانم برای امور منزل و دو بار در هفته

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی