آگهی استخدام موتورسوار پیک موتوری

استخدام موتورسوار پیک موتوری

1397-07-28

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک ونک ملاصدرا با درآمد بالای صدهزارتومان و تیریپ سه سرویسه ساعت کار 8 تا 19

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک ونک ملاصدرا با درآمد بالای صدهزارتومان و تیریپ سه سرویسه ساعت کار 8 تا 19

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی