آگهی استخدام خدمه خانم مسلط به امور منزل

استخدام خدمه خانم مسلط به امور منزل

1397-12-04

استخدام خدمه خانم مسلط به امور منزل بطور شبانه روز با حقوق خوب

استخدام خدمه خانم مسلط به امور منزل بطور شبانه روز با حقوق خوب

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی