آگهی استخدام سرایدار افغانی بدون بچه با اسکان و امکانات

استخدام سرایدار افغانی بدون بچه با اسکان و امکانات

1397-12-05

استخدام سرایدار افغانی بدون بچه با اسکان و امکانات و با معرف

استخدام سرایدار افغانی بدون بچه با اسکان و امکانات و با معرف

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی