آگهی استخدام نظافتچی حرفه ای برای شرکت با حقوق عالی

استخدام نظافتچی حرفه ای برای شرکت با حقوق عالی

1397-12-04

استخدام نظافتچی حرفه ای برای شرکت با حقوق عالی

استخدام نظافتچی حرفه ای برای شرکت با حقوق عالی

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی