آگهی استخدام نظافتچی متعهد و مسئولیت پذیر در موسسه با درآمد عالی

استخدام نظافتچی متعهد و مسئولیت پذیر در موسسه با درآمد عالی

1397-12-04

استخدام نظافتچی متعهد و مسئولیت پذیر در موسسه با درآمد عالی

استخدام نظافتچی متعهد و مسئولیت پذیر در موسسه با درآمد عالی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی