آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1397-12-03

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی.برای علاقمندان در زمینه مجری گری-تدوین-انیمیشن سازی...جهت تکمیل کادر پروژه تلویزیونی.

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی.برای علاقمندان در زمینه مجری گری-تدوین-انیمیشن سازی...جهت تکمیل کادر پروژه تلویزیونی.

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی