آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1397-12-03

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت ساخت سریال طنز نوروزی.تماس از 10 تا 18

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت ساخت سریال طنز نوروزی.تماس از 10 تا 18

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی