آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس ایثار

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس ایثار

1397-12-03

استخدام تعدادی راننده با اخلاق همراه با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس ایثار با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با اخلاق همراه با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس ایثار با درآمد خوب

تهران فرحزاد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی