آگهی استخدام میکاپ آرتیست و شینیون کار

استخدام میکاپ آرتیست و شینیون کار

1397-07-28

استخدام میکاپ آرتیست و شینیون کار حرفه ای در سالن زیبایی شیوا حرفه ایی ها فقط تماس بگیرند

استخدام میکاپ آرتیست و شینیون کار حرفه ای در سالن زیبایی شیوا حرفه ایی ها فقط تماس بگیرند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی