آگهی استخدام فتوشاپ کار جهت تکثیر دانشگاه

استخدام فتوشاپ کار جهت تکثیر دانشگاه

1397-12-01

استخدام فتوشاپ کار جهت تکثیر دانشگاه.مسلط به نرم افزارهای اداری.به صورت تمام وقت.

استخدام فتوشاپ کار جهت تکثیر دانشگاه.مسلط به نرم افزارهای اداری.به صورت تمام وقت.

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی