آگهی استخدام طراح سایت خانم در شرکت مجاز

استخدام طراح سایت خانم در شرکت مجاز

1397-12-01

استخدام طراح سایت خانم در شرکت مجاز.مسلط به برنامه نویسی html - js- css .مسلط به گرافیک 2 بعدی و خلاق ceo@kspcorp.ir

استخدام طراح سایت خانم در شرکت مجاز.مسلط به برنامه نویسی html - js- css .مسلط به گرافیک 2 بعدی و خلاق ceo@kspcorp.ir

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی