آگهی استخدام گرافیست خلاق در موسسه هنری

استخدام گرافیست خلاق در موسسه هنری

1397-12-01

استخدام گرافیست خلاق در موسسه هنری.مسلط به صفحه آرایی و ترجیحا دارای لپ تاپ.

استخدام گرافیست خلاق در موسسه هنری.مسلط به صفحه آرایی و ترجیحا دارای لپ تاپ.

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی