آگهی استخدام خدمه جوان و مرتب و باسلیقه برای امورمنزل

استخدام خدمه جوان و مرتب و باسلیقه برای امورمنزل

1397-12-01

استخدام خدمه جوان و مرتب و باسلیقه برای امورمنزل با حقوق توافقی

استخدام خدمه جوان و مرتب و باسلیقه برای امورمنزل با حقوق توافقی

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی