آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای

استخدام ناخن کار حرفه ای

1397-07-28

استخدام ناخن کار حرفه ای ترجیحا با مشتری( فوری) با سابقه کافی خوش پوش و با روابط عمومی خوب

استخدام ناخن کار حرفه ای ترجیحا با مشتری( فوری) با سابقه کافی خوش پوش و با روابط عمومی خوب

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی