آگهی استخدام چندنفرکارگر آقا و خانم درکارخانه قند درخیرآباد

استخدام چندنفرکارگر آقا و خانم درکارخانه قند درخیرآباد

1397-07-07

استخدام چندنفرکارگر آقا و خانم درکارخانه قند درخیرآباد نیازمند است

استخدام چندنفرکارگر آقا و خانم درکارخانه قند درخیرآباد نیازمند است

زنجان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی