درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

1397-12-01

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز.دارای مدرک مرتبط .لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز.دارای مدرک مرتبط .لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

سمنان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی