آگهی استخدام ابروکار در سالن زیبایی

استخدام ابروکار در سالن زیبایی

1397-07-28

استخدام ابروکار در سالن زیبایی شیک با مشتری به صورت اجاره صندلی یا درصدی

استخدام ابروکار در سالن زیبایی شیک با مشتری به صورت اجاره صندلی یا درصدی

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی