آگهی استخدام تکنسین شبکه در شرکت مجاز

استخدام تکنسین شبکه در شرکت مجاز

1397-12-01

استخدام تکنسین شبکه در شرکت مجاز.مسلط به سیستم های حفاظتی و دوربین.به صورت تمام وقت.

استخدام تکنسین شبکه در شرکت مجاز.مسلط به سیستم های حفاظتی و دوربین.به صورت تمام وقت.

کاشان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی