آگهی استخدام زوج سرایدار

استخدام زوج سرایدار

1397-07-28

استخدام برای مجتمع مسکونی در محدوده پاسداران با حقوق۱۶۰۰،به همراه سوئیت ۴۰متری و بیمه

استخدام برای مجتمع مسکونی در محدوده پاسداران با حقوق۱۶۰۰،به همراه سوئیت ۴۰متری و بیمه

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی