آگهی استخدام راننده جهت کار در آژانس امین

استخدام راننده جهت کار در آژانس امین

1397-12-01

استخدام تعدادی راننده خوش برخورد جهت کار در آژانس امین با زنگ خور بالا و مزایا

استخدام تعدادی راننده خوش برخورد جهت کار در آژانس امین با زنگ خور بالا و مزایا

مشهد هاشمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی