آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1397-12-01

استخدام تعدادی راننده منظم با نیسان یخچالدار با مجوز حمل بهداشتی جهت همکاری با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده منظم با نیسان یخچالدار با مجوز حمل بهداشتی جهت همکاری با درآمد خوب

مشهد هدایت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی