آگهی استخدام خدمه خانم مجرد و مودب و خوشرو برای رسیدگی به کلیه کارهای منزل

استخدام خدمه خانم مجرد و مودب و خوشرو برای رسیدگی به کلیه کارهای منزل

1397-12-01

استخدام خدمه خانم مجرد و مودب و خوشرو برای رسیدگی به کلیه کارهای منزل با اسکان و حقوق

استخدام خدمه خانم مجرد و مودب و خوشرو برای رسیدگی به کلیه کارهای منزل با اسکان و حقوق

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی