آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

1397-11-30

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی خانم در موسسه معتبر. آشنا به امور گرافیکی و تبلیغات

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی خانم در موسسه معتبر. آشنا به امور گرافیکی و تبلیغات

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی