آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1397-11-30

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی. استخدام در زمینه های مجری گری و تدوین و انیمیشن و...

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی. استخدام در زمینه های مجری گری و تدوین و انیمیشن و...

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی