آگهی استخدام عکاس حرفه ای در کافه

استخدام عکاس حرفه ای در کافه

1397-11-30

استخدام عکاس حرفه ای در کافه بستنی ایتالیایی. به صورت پاره وقت حتی دانشجویان.

استخدام عکاس حرفه ای در کافه بستنی ایتالیایی. به صورت پاره وقت حتی دانشجویان.

تهران آرارات

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی