آگهی استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

1397-11-30

استخدام کارگر ساده جهت دکوراسین داخلی ساختمان

استخدام کارگر ساده جهت دکوراسین داخلی ساختمان

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی