آگهی استخدام لوله کش تاسیسات موتورخانه

استخدام لوله کش تاسیسات موتورخانه

1397-11-30

استخدام لوله کش تاسیسات موتورخانه و گالوانیزه کار ماهر

استخدام لوله کش تاسیسات موتورخانه و گالوانیزه کار ماهر

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی