آگهی استخدام کارگر بلوک زن سقف

استخدام کارگر بلوک زن سقف

1397-11-30

استخدام کارگر بلوک زن سقف ماهر که سابقه کار در این زمینه را داشته باشد.برای افراد شهرستانی مکان خواب فراهم می باشد.

استخدام کارگر بلوک زن سقف ماهر که سابقه کار در این زمینه را داشته باشد.برای افراد شهرستانی مکان خواب فراهم می باشد.

اهواز زرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی