آگهی استخدام رنگ کار مو در سالن زیبایی

استخدام رنگ کار مو در سالن زیبایی

1397-11-30

استخدام رنگ کار مو حرفه ای در سالن زیبایی.مسلط به لایت و لولایت و آمبره.

استخدام رنگ کار مو حرفه ای در سالن زیبایی.مسلط به لایت و لولایت و آمبره.

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی