آگهی استخدام ویزیتور فروش تجهیزات مصرفی پزشکی

استخدام ویزیتور فروش تجهیزات مصرفی پزشکی

1397-07-28

استخدام ویزیتور فروش تجهیزات مصرفی پزشکی. معرفی محصولات به داروخانه ها و درمانگاهای و مطبهای دکتر . با پورسانت بالا در محدوده شرق تهران

استخدام ویزیتور فروش تجهیزات مصرفی پزشکی. معرفی محصولات به داروخانه ها و درمانگاهای و مطبهای دکتر . با پورسانت بالا در محدوده شرق تهران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی