آگهی استخدام راننده خانم با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس بانو

استخدام راننده خانم با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس بانو

1397-11-30

استخدام تعدادی راننده خانم با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس بانو با زنگ خور بالا و درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده خانم با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس بانو با زنگ خور بالا و درآمد خوب

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی