آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن زیبایی

1397-11-30

استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن زیبایی.مسلط به تمام امور . سالن دارای مشتری می باشد

استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن زیبایی.مسلط به تمام امور . سالن دارای مشتری می باشد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی