آگهی استخدام راننده با وانت پیکان و مزدا

استخدام راننده با وانت پیکان و مزدا

1397-11-30

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با وانت پیکان و مزدا جهت همکاری در باربری با درآمدی خوب

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با وانت پیکان و مزدا جهت همکاری در باربری با درآمدی خوب

تهران قیام دشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی