آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1397-11-30

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر مجرد جهت پاسخگویی به تلفن و پاره وقت

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر مجرد جهت پاسخگویی به تلفن و پاره وقت

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی