آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مهر ایران

استخدام منشی خانم در شرکت مهر ایران

1397-11-30

استخدام منشی خانم در شرکت مهر ایران با حقوق 1م و بیمه و پاداش

استخدام منشی خانم در شرکت مهر ایران با حقوق 1م و بیمه و پاداش

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی