آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر

1397-11-30

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر با حقوق ثابت و بیمه جهت پاسخگویی به تلفن

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر با حقوق ثابت و بیمه جهت پاسخگویی به تلفن

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی