آگهی استخدام منشی خانم در دفتر فروش کاغذ دیواری

استخدام منشی خانم در دفتر فروش کاغذ دیواری

1397-11-30

استخدام منشی خانم در دفتر فروش کاغذ دیواری جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در دفتر فروش کاغذ دیواری جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق مناسب

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی